Vilka kriterier måste mina bilder uppfylla?

Din profilbild måste föreställa dig själv. Bilder där du inte är lätt igenkännbar kan vi inte godkänna som profilbilder, utan de hamnar i ditt ”galleri”.

Storleksbegränsningen för dina bilder är 12 MB.

För att din bild ska godkännas som profilbild behöver den uppfylla följande:

 • det är ett foto, och inte en teckning
 • det får inte vara en dubblett av en redan uppladdad bild
 • man kan tydligt se ditt ansikte
 • bilden bör ha hög upplösning och inte vara suddig
 • bilden ska vara rättvänd
 • bilden ska vara tagen i tillräckligt med ljus

Bilder som föreställer annat än dig själv, foton på husdjur, vackra landskap och dig själv tillsammans med andra personer läggs till i ditt Galleri.

Följande bilder är inte tillåtna:

 • sexuella, stötande, sårande eller kränkande bilder
 • bilder av kommersiell art
 • bilder som visar dina eller andras personuppgifter (telefonnummer, namn etc.)
 • bilder som visar ett barn utan någon vuxen med i bilden

Du kan även välja att lägga till en text till dina bilder. Följande är dock inte tillåtet:

 • personlig information (t.ex. telefonnummer, namn, email etc.)
 • sexuellt kränkande eller stötande texter

Dina bilder hanteras med största sekretess, de används aldrig i reklamsyfte och publiceras ej för utomstående att se.

För mer information, vänligen se våra Riktlinjer för uppförande.