Hur länge sparas min personliga information?

Vi sparar endast din information under din tid som medlem.

När du väljer att avsluta medlemskapet och radera din profil, raderar vi även dina profiltexter, dina foton och din personliga information.

Din profil är då inte längre tillgänglig för dina partnerförslag.

Därför är det tekniskt omöjligt att återskapa eller återaktivera en profil när den väl har raderats.