jQuery UI Tabs - Default functionality

Hur avaktiverar jag matchningsprocessen?